Digital Star oferă conținutul de pe acest site web, sub rezerva termenilor și condițiilor de mai jos. Este posibil să modificăm periodic termenii, deci vă rugăm să reveniți din când în când. Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acești termeni. Pentru o explicație a practicilor și politicilor Digital Star legate de colectarea, utilizarea și stocarea informațiilor utilizatorilor noștri, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate.

1. CONȚINUTUL SITE-ULUI ȘI FOLOSIREA LUI
Tot conținutul de pe web site, inclusiv text, grafică, logo-uri, icoane, și imagini, precum și selecția și dispunerea acestora (“conținutul site-ului”), este proprietatea exclusivă a Digital Star, afiliații săi sau licențiatorii săi și sunt protejate de legile drepturilor de autor internaționale. Mărcile comerciale, mărcile de servicii, desenele și siglele (denumite colectiv “mărci comerciale”) afișate pe site sunt mărcile comerciale înregistrate și neînregistrate ale Digital Star, ale afiliaților săi și ale licențiatorilor săi. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate.

Orice reproducere sau redistribuire a conținutului site-ului și a funcționalității afișate pe site în totalitate sau parțial, este interzisă în mod expres prin lege și poate duce la amenzi penale sau civile. Nu puteți reproduce, modifica, distribui, transmite, posta sau dezvălui conținutul site-ului fără consimțământul prealabil scris al lui Digital Star. Sunteți de acord că nu veți desemna sau atribui niciun conținut al web site-ului Digital Star, afiliații sau licențiatorii săi în orice mediu public (de exemplu, comunicat de presă, site-uri web) în scopuri publicitare sau de promovare sau în scopul informării sau influențării oricăror terțe și că nu veți folosi sau reproduce nicio marcă comercială.

2. NOTIFICĂRILE PRIVIND ÎNCĂLCAREA DREPTULUI
Digital Star interzice detașarea oricărui conținut care încalcă drepturile de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de confidențialitate și publicitate) ale oricărei persoane sau entități. În cazul în care credeți că dreptul dumneavoastră de proprietate intelectuală (sau un astfel de drept pentru care sunteți responsabil) este încălcat de orice conținut de pe site-ul nostru, vă rugăm să contactați Digital Star la adresa prezentată mai jos, dând o declarație scrisă care conține: (a) identificarea muncii cu drepturi de autor și/sau a dreptului de proprietate intelectuală pretins că au fost încălcate; (b) identificarea materialului pretins care încalcă proprietate intelectuală pe web site (c) numele, adresa și numărul de telefon și o adresă de e-mail, dacă este disponibilă; (d) o declarație potrivit căreia aveți convingerea că utilizarea lucrării cu drepturi de autor și/sau exercitarea dreptului de proprietate intelectuală nu este autorizată de către proprietar, agentul său sau lege; (e) o declarație conform căreia informațiile din notificare sunt exacte și, în temeiul pedepsei cu sperjur, că Semnatarul este autorizat să acționeze în numele proprietarului dreptului care se presupune că este încălcat; și (f) semnătura proprietarului dreptului de proprietate intelectuală sau a unei persoane autorizate în numele proprietarului să afirme încălcarea dreptului. Digital Star va elimina orice conținut înregistrat care încalcă dreptul de autor sau alt drept de proprietate intelectuală al oricărei persoane în conformitate cu legislația locală și internațională. Digital Star, Privacy Officer, Str. Luminei nr. 8, Sector 2, București, România. E-mail: [email protected].

3. EXCLUDERI
Conținutul și funcționalitatea de pe web site este prezentat cu înțelegerea faptului că Digital Star nu este implicat în prestarea de consiliere și servicii profesionale pentru dvs. Tot conținutul și funcționalitatea de pe site este furnizat “ca atare”, fără niciun fel de garanție, explicite sau implicite, inclusiv, fără limitare, garanții implicite de vandabilitate și adecvare la un anumit scop. Digital Star și furnizorii săi terți de conținut nu oferă nicio garanție, explicită sau implicită, în ceea ce privește proprietatea, acuratețea sau adecvarea conținutului site-ului. Digital Star nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio informație publicată pe site-urile web conținută în orice material publicat pe site sau furnizat de terți. Nici Digital Star, nici furnizorii săi de conținut terți nu sunt răspunzători pentru nicio daună indirectă, incidentală, de consecință sau punitivă pentru venituri sau profituri pierdute, indiferent dacă sunt sau nu avizate de posibilitatea unor astfel de daune sau pierderi și indiferent de teoria răspunderii.

4. WEB SITE-URILE TERȚILOR
Este posibil să furnizam linkuri către site-uri web terțe, iar unele dintre conținuturile care apar pe acest site-uri sunt furnizate de terți. Digital Star nu are nici o responsabilitate pentru aceste site-uri web terțe, care sunt guvernate de termenii de utilizare și politicile de confidențialitate a furnizorilor de conținut terță parte.

5. LEGEA APLICABILĂ; JURISDICȚIA
Acești termeni sunt guvernați de legile din România. Orice litigiu care decurge din acești termeni va fi soluționat exclusiv în instanțele din România.